piorun

Instalacja odgromowa w domu jednorodzinnym

Instalacja odgromowa w domu jednorodzinnym pozwala na skuteczne zabezpieczenie budynku przed pożarem wywołanym przez uderzenie pioruna, a także chroni instalację elektryczną przed skutkami prądu piorunowego. Co warto o niej wiedzieć i kiedy jest wymagana?

Czy instalacja odgromowa wymagana jest w domu jednorodzinnym?

Zgodnie z prawem budowlanym wykonanie instalacji odgromowej konieczne jest w przypadku budynków o powierzchni przekraczającej 500 metrów kwadratowych i wyższych niż 15 m. Ponadto taka instalacja musi być wykonana również wtedy, gdy dom zbudowany jest z materiałów łatwopalnych takich jak drewno. W tym wypadku nie ma znaczenia ani wysokość domu, ani jego powierzchnia. Dom jednorodzinny musi być wyposażony w instalację odgromową zawsze, kiedy taka konieczność wynika ze wskaźnika zagrożenia piorunowego. Taki wskaźnik wylicza się według zasad przedstawionych w normach – zależy od nie tylko od wymiarów budynku, ale także od konstrukcji i lokalizacji oraz warunków atmosferycznych w danej strefie.

Z czego składa się instalacja odgromowa?

Podstawowe elementy instalacji odgromowej to zwody poziome i pionowe połączone ze sobą za pomocą przewodów odprowadzających z uziemieniem. Zwody układa się na dachu, kominach, antenach czy wywietrznikach w celu połączenia ze sobą wszystkich elementów wystających ponad powierzchnię dachu. Przewody odprowadzające umieszczane są zaś na ścianach bocznych budynku i po przekątnej w narożnikach, a uziomy sztuczne i naturalne układa się w ziemi w celu rozproszenia energii wyładowania.

Rodzaje uziomów

Do uziomów naturalnych należą nieizolowane od ziemi podziemne metalowe części chronionych obiektów i urządzeń, metalowe rurociągi czy uziomy sąsiednich budynków. W przypadku braku możliwości skorzystania z uziomów naturalnych istnieje możliwość zastosowanie uziomów sztucznych takich jak druty, taśmy czy rury. Wśród nich wyróżnić można uziomy fundamentowe, otokowe, pionowe oraz poziome.

Instalacje aktywne

Aktywna instalacja odgromowa w domu jednorodzinnym oparta jest na pionowej ochronie odgromowej. Wykorzystuje się przy niej zaledwie jeden przewód odprowadzający zamontowany w najmniej widoczny sposób na estetycznych uchwytach. Dzięki temu można uniknąć konieczności rozprowadzania siatki zwodów po całym dachu domu, a jednocześnie cieszyć się pełną skutecznością instalacji. Co więcej, taki system aktywny cechuje nawet większa skuteczność niż w przypadku instalacji tradycyjnej. Wszystkie obiekty objęte są bowiem ochroną – również anteny telewizyjne i akcesoria dekoracyjne dachu. Droga pioruna w takim systemie jest krótsza, co zmniejsza zagrożenie pożarowe czy indukowanie się niebezpiecznych napięć w przewodach elektrycznych.

Podsumowując, jeśli zdecydowaliśmy się na budowę domu oraz wybraliśmy firmę do montażu instalacji elektrycznej w domu, to nie zapomnijmy zapytać o zaprojektowanie i wykonanie instalacji odgromowej.