pomoc kredytowa

Kredyt hipoteczny – na czym polega

Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem finansowym na wiele lat. Mimo to cieszy się popularnością wśród konsumentów, którzy dzięki niemu mają możliwość sfinansowania zakupu wymarzonego mieszkania czy domu. Dziś przyjrzymy się bliżej temu produktowi i sprawdzimy, czym w praktyce jest kredyt hipoteczny.

Czym jest kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem finansowym zawartym w formie umowy cywilnoprawnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Na jej podstawie bank zobowiązuje się do udostępnienia klientowi określonej kwoty pieniędzy, której zwrot ma nastąpić po upływie określonego czasu. Kredytobiorca z kolei zobowiązuje się do zwrotu tej kwoty wraz z odsetkami zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat.

Cechą charakterystyczną kredytu hipotecznego jest obecność hipoteki, czyli zabezpieczenia, na przykład w postaci nieruchomości, na której zakup jest zaciągane zobowiązanie. 

Kredyt hipoteczny – opłaty

Zaciągając kredyt hipoteczny musimy liczyć się z tym, że oprócz raty będącej częścią kwoty zobowiązania podzielonej na ilość miesięcy, które zostały zadeklarowane w harmonogramie spłaty, będziemy musieli zapłacić bankowi odsetki wynikające z oprocentowania. Ponadto bank zwykle dolicza do kwoty kredytu hipotecznego prowizję, która może być wnoszona w postaci gotówki lub powiększającą wysokość rat. Często też w ramach kredytu hipotecznego konieczne jest wykupienie ubezpieczenia, które co prawda zwiększa nasze koszty, ale z drugiej strony stanowi zabezpieczenie zarówno dla klienta, jak i samego banku.

Wysokość raty kredytu hipotecznego a pensja

Decydując się na kredyt hipoteczny warto wziąć pod uwagę wysokość naszych zarobków i pod tym kątem dopasowywać wysokość miesięcznych rat, wydłużając lub skracając ich liczbę. Zakłada się, że najbezpieczniej jest wnioskować o kredyt hipoteczny, którego miesięczna rata będzie stanowiła około 30% naszego dochodu netto. Dzięki temu miesięczne zobowiązania kredytowe nie będą dla nas zbyt dużym obciążeniem, a co za tym idzie, ryzykiem w razie czasowej utraty wpływów.

Pamiętajmy jednak o tym, że samo określenie wysokości przychodów nie wystarczy do oszacowania wysokości rat kredytu, bowiem trzeba również uwzględnić nasze stałe wydatki i inne zobowiązania, które mamy obowiązek miesięcznie regulować. Przy obliczaniu naszych możliwości finansowych oraz ryzyka związanego z zaciągnięciem kredytu hipotecznego oraz wysokością jego rat przydatna może być pomoc kredytowa doświadczonego eksperta, który podpowie najkorzystniejsze dla nas rozwiązania. 

Wkład własny w kredycie hipotecznym

W przypadku kredytu hipotecznego istotną kwestią jest wkład własny, który stanowi obecnie 20% wartości finansowanej nieruchomości. Oznacza to, że wnioskując o daną kwotę, bank zażąda od nas zabezpieczenia w postaci 20% wartości nieruchomości, którą może być gotówka lub inna nieruchomość. 

Decydując się na kredyt hipoteczny warto dokładnie przemyśleć kilka ważnych kwestii, które będą rzutować na wysokość rat oraz długość spłaty zobowiązania. Profesjonalna pomoc kredytowa z pewnością będzie dla nas sporym wsparciem zarówno w trakcie wyboru oferty konkretnego banku, jak i wnioskowania o kredyt.