wzrost

Podwyżka? Zawalcz o nią mądrze

Niezadowolenie z dotychczas wykonywanej pracy zazwyczaj ma swoje źródło w niskich zarobkach. Nieprawdą jest, że na wysokość wynagrodzenia pracownik nie ma najmniejszego wpływu. Możliwość wnioskowania o podwyżkę jest przywilejem, z którego warto skorzystać. Podpowiemy jak rozmawiać o podwyżce.

Przygotowanie do rozmowy

Argumentowanie swojego wniosku o podwyżkę swoją gorszą sytuacją rodzinną jest nie najlepszym pomysłem. Poruszanie uczuć w tej materii jest jedną z najgorszych i nieskutecznych metod. Jesteśmy w pracy i to ona powinna być kluczem do naszej rozmowy.

Sięgnijmy zatem do obowiązków, które wykonujemy, pamiętając jednocześnie, że porównywanie się do innych — w naszym odczuciu gorzej pracujących — nie powinno mieć miejsca. Po pierwsze pokażmy naszemu przełożonemu, że jesteśmy pracownikiem, który odnosi wysokie wyniki. Po wtóre wskażmy, że jesteśmy gotowi do zwiększenia swojego pola obowiązków w nagłych sytuacjach. Tutaj argumentem może być pozostawanie po godzinach czy przejmowanie obowiązków kolegi podczas jego nieobecności.

Zastanówmy się także nad naszymi kompetencjami. Jeśli te wzrastają dzięki powziętym szkoleniom zawodowym i jednocześnie mają pozytywne przełożenie na naszą pracę koniecznie wpiszmy je na listę argumentów przemawiających za podwyżką. Ustalmy również kwotę, która będzie dla nas satysfakcjonująca, ale uwaga, nie bierzmy jej z przysłowiowego sufitu. Musi ona być odzwierciedleniem tendencji rynkowych i odpowiadać naszemu zaangażowaniu i stażowi pracy.

Jeśli nie podwyżka, to co?

Swoistym rozwiązaniem w walce o podwyżkę może być chęć udania się w delegację. Oczywiście, jest to niełatwa decyzja, ale pokazuje naszą determinację i chęć współpracy z firmą. Być może miejscem oddelegowania będzie pobliskie miasto sąsiedzkie lub oddalona o kilkaset kilometrów Praga, nie mniej zawsze warto rozważyć takie rozwiązanie i w tym kontekście rozmawiać o większych zarobach. Pamiętajmy także, że odmowa podniesienia wynagrodzenia może wiązać się ze zmianą pracodawcy. Tutaj mamy pełne pole możliwości, z których jedną z opcji jest praca za granicą. Wymieniona już wcześniej Praga jest jednym z tych miejsc, w których Polacy są nie tylko mile widziani, ale także w wielu profesjach zdecydowanie lepiej wynagradzani.